Korstog ved verdens yderste rand

Historikeren Kurt Villads Jensen fortæller om Portugal og Danmark . Tanken er fjern for de fleste, men begge riger  har fælles træk og blev i middelalderen organiseret som korsfarerriger.

Både i Portugal og Danmark led  man af undergangsforestillinger i 1800-tallet. Efter krigseventyret i 1864 gik det i glemmebogen, at Danmark havde en krigerisk fortid. Krigeriskheden blev til maleriskhed . Historien om Danebrog, der faldt ned fra himmelen i Estland, viste bare, at nationen stod under en højere magts beskyttelse. Danmarkshistorien blev indrettet efter behovet for en ny og fredelig  selvopfattelse.

Historikeren Kurt Villads Jensen og gipsafstøbningen af den onde og smukke portugisiske prinsesse Bengerds kranie i  Sankt Bents kirke i Ringsted.
Nordiske lejesoldater , uden hovedbeklædning, står tæt ved  den byzantinske kejser. I den romantiske historiefortælling  blev de kendt som “Væringerne i Miklagård”. Meget passende står hoffolkene med nathuer lidt fjernere fra kejseren. Udsnit fra et byzantinsk historieværk fra 1000-kurt-villads-jensentallet. Det findes i  sin helhed i Kurt Villads Jensens “Korstog ved verdens yderste rand – Danmark og Portugal ca.1000 til ca.1250, Syddansk Universitetsforlag 2011.