Category Archives: Rasmus Glenthøj

Skilsmissen 1814

Historikeren Rasmus Glenthøj fortæller om en af de største omvæltninger i dansk og norsk historie, opløsningen af det fælles rige i 1814. I Norge forberedes 200 året for grundloven i 2014, men i Danmark tager man også del i forberedelserne fordi opløsningen af det dansk-norske tvillingerige er en af de afgørende begivenheder i landets historie. 1814 kastede en lang skygge ind i dansk historie, men også et stort lys bredte sig fra den norske udvikling.

Historiemaleriet er måske Norges mest kendte. Det findes i Stortingsalen og er malet af Oscar Wergeland i 1880erne, hvor Norge stod midt en politisk strid, som endte med parlamentarismens sejr i 1884 til stor inspiration i Danmark.

www.eidsvoll1814.no

Rasmus Glenthøjs bog er udkommet på Syddansk Universitetsforlag.

Der var fremlagt mange forslag til flag før det rød,hvide og blå korsflag blev vedtaget af Stortinget i 1821.Billedet findes i Rasmus Glenthøjs bog og stammer fra Stortingsarkivet.

Sangen til sidst i udsendelsen: “For Norge kæmpers fødeland” er skrevet af den senere biskop i Bergen, Johan Nordahl Brun. Sangen var en patriotisk skålvise. Nordahl Brun er i Danmark  kendt for salmen “Jesus lever, graven brast”