Category Archives: Niels Finn Christiansen

Dansk Velfærdshistorie

dansk-velfaerdshistorieNiels Finn Christiansen fortæller om udviklingen af det danske velfærdssamfund.Fortællingen tager sin begyndelse omkring reformationens sociale tilbageskridt og slutter omkring 1930.

Niels Finn Christiansen er sammen med Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen i redaktionen af Dansk Velfærdshistorie, der udgives på Syddansk Universitetsforlag. Værket er planlagt til 6 bind. De 2 er udkommet.

Niels Finn Christiansen er forfatter til bl.a. bind 12 af Politikens og Gyldendals Danmarks Historie, om tiden 1900-1925 “Klassesamfundet organiseres” og han blev i 1996 dr.phil på en afhandling om Hartvig Frisch.

NB: Vignetbilledet til denne udsendelse er ” Til bords”, scene fra fattighuset i Fåborg malet af Jens Birkholm i 1904. Billedet findes på Fyns Kunstmuseum og er her gengivet fra Dansk Velfærdshistorie bind 1 .

Dansk Velfærdshistorie 2“Når Nøden er størst, er – Kongens Foged nærmest”

Illustration fra Dansk Velfærdshistorie bind 2 “Mellem skøn og ret” Tegningen er fra tidsskriftet Ravnen og teksten lyder:

Arbejderen: —-i tolv Uger har jeg været arbejdsløs, Hr. Pastor.

Præsten: Javist, javist, min gode Mand,– det er haardt, — det indrømmer jeg, men tab ikke Modet, –hold ud!- og husk paa, at naar Nøden er størst, saa er Hjælpen ogsaa nærmest.

Arbejderen: De ta’r fejl, Hr.Pastor, – der er dog det der er endnu nærmere.