Spillet om Danmark og Norge 2

IMG_2170Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på Frederiksborg slot.

Prins Christian Frederik ( Christian VIII), 1786-1848. Konge af Norge 1814, konge af Danmark 1839-1848. Maleri af F.C.Gröger,1813-14. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=520

IMG_2157Østrigeren Carl Rahls billede af Christian den 8. var det sidste billede, der blev malet af kongen kort før hans død i januar 1848. Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=2704&wsektion=alle

Maleriet er affotograferet af tilrettelæggeren og bør ses på udstillingen.

 

 

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/

Lars Roar Langslet er forfatter til “Christian Frederik” bind 1 og 2, Oslo 1998. Bogen er udgivet på dansk med titlen “Den glemte konge”,København 2000.

Anders Monrad Møller har forestået udgivelsen af Christian den 8.s dagbøger og en del breve. Se http://www.danskeselskab.dk/text/nyepub.htm. Til udgivelse i 2014 er  desuden planlagt brevvekslingen mellem Frederik den 6. og Christian Frederik mens denne var statholder i Norge.