Spillet om Danmark og Norge 1

Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på  Frederiksborg slot.

IMG_2187

Christian den 6. skyede ingen anstrengelser da han i 1733 rejste gennem Norge. Landet blev fremstillet som et vildt og farligt  land i et rigt illustreret manuskript til en bog om kongens rejse.Bogen måtte dog vente i over 250 år før den i 1992 blev udgivet af Poul Kristensens Forlag i forbindelse med et dansk regentbesøg i Norge.

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/