Category Archives: Samtaler

Bluhme

IMG_0012 Christian Albrecht Bluhme (1794-1866 ),embedsmand og politiker. Bluhme fik elefantordenen for at føre forhandlingerne om Øresundstoldens ophævelse i 1857. Helge Larsen har i Dansk Biografisk Leksikon skrevet: ” Han førte disse vanskelige forhandlinger, under hvilke de stærkt modstridende interesser tit syntes at skulle få det hele til at strande, til ende med fremragende dygtighed og opnåede et for Danmark gunstigt resultat.” Historikeren Hans Vammen tegner i denne samtale et portræt af  C.A.Bluhme, der ryddede op efter de to slesvigske krige. “Fejemanden” eller “Tilbagetogets Helt” kalder Hans Vammen Bluhme, som endnu ikke har været genstand for selvstændig historisk behandling.IMG_0013 Den ufuldendte tegning af Bluhme er udført af J.V.Gertner og gengivet fra Hans Vammens “Den tomme stat – angst og ansvar i dansk politik 1848-1864.”På Herlufsholm Skole var C.A.Bluhme en så dygtig elev, at skolen søgte Københavns Universitet om, at  måtte indstille ham  til studentereksamen i utide fordi skolen havde svært ved at beskæftige denne flittige og ensomme elev. Det blev til et afslag. Sådan så Klosterbygningen på Herlufsholm ud både i Bluhmes tid og senere i 1860’erne, hvor fotoet er fra mens den nationalliberale politiker Carl Christian Hall var skolens forstander.

Lehmann

IMG_2266

Historikeren Hans Vammen tegner et portræt af Orla Lehmann ( 1810-1870 ). Orla Lehmann er forføreren i det unge danske folkestyre. Billedet er fra Hans Vammens bog “Den tomme stat – angst og ansvar i dansk politik 1848-1864”. Hans Vammen skriver i billedteksten: “Her er hans legendariske skønhed og udstråling mere begribelig for nutiden end på de sødladne malerier.” Orla Lehmann opfandt fyndordet “Damark til Ejderen” http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-danmark-til-ejderen-28-maj-1842/

Orla Lehmann i fængsel som politisk martyr  efter Falstertalen i 1841. Billedet fandtes endnu  i historiebøger for folkeskolen omkring 1960. Tegning af P.E.Lorentzen fra 1842. Gengivet fra http://da.wikipedia.org/wiki/Orla_Lehmann

Lehmann_i_fængsel

 

Hall


Carl Christian Hall må bære et stort ansvar  for politikken, som førte mod krigen i 1864 .Hall var hos fotografen i november 1864 og fotografiet findes i historikeren Hans Vammens bog “Den tomme stat – Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864”. Rul ned og tryk på den grønne pil, så tegner bogens forfatter et portræt af C C Hall. Varighed 19 minutter.
IMG_2242Hans Vammen har gennem en menneskealder beskæftiget sig med  den danske guldalder og dens politiske skikkelser. Hans Vammen har skrevet guldmedailleafhandling om en af de ældre nationalliberale, botanikeren Joachim Frederik Schouw, der ses med belærende finger på udsnittet af Constantin Hansens  maleri  Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Schouw omtales ikke i denne udsendelse. Det gør derimod de to venner gennem 30 år  til højre i billedet: A F Krieger med sygekassebriller,  skuespillerinden Johanne Louise Heibergs fortrolige ven. Ved Kriegers side står  officeren Andrae  med hånden stukket ind i uniformsjakken.

Hans Vammens bog “Den tomme stat” er udkommet på Museum Tusculanums Forlag: http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=203316

Constantin Hansens billede kan ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/index.htm

Om Hall: http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Carl_Christian_Hall

Spillet om Danmark og Norge 2

IMG_2170Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på Frederiksborg slot.

Prins Christian Frederik ( Christian VIII), 1786-1848. Konge af Norge 1814, konge af Danmark 1839-1848. Maleri af F.C.Gröger,1813-14. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=520

IMG_2157Østrigeren Carl Rahls billede af Christian den 8. var det sidste billede, der blev malet af kongen kort før hans død i januar 1848. Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=2704&wsektion=alle

Maleriet er affotograferet af tilrettelæggeren og bør ses på udstillingen.

 

 

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/

Lars Roar Langslet er forfatter til “Christian Frederik” bind 1 og 2, Oslo 1998. Bogen er udgivet på dansk med titlen “Den glemte konge”,København 2000.

Anders Monrad Møller har forestået udgivelsen af Christian den 8.s dagbøger og en del breve. Se http://www.danskeselskab.dk/text/nyepub.htm. Til udgivelse i 2014 er  desuden planlagt brevvekslingen mellem Frederik den 6. og Christian Frederik mens denne var statholder i Norge.

 

Spillet om Danmark og Norge 1

Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på  Frederiksborg slot.

IMG_2187

Christian den 6. skyede ingen anstrengelser da han i 1733 rejste gennem Norge. Landet blev fremstillet som et vildt og farligt  land i et rigt illustreret manuskript til en bog om kongens rejse.Bogen måtte dog vente i over 250 år før den i 1992 blev udgivet af Poul Kristensens Forlag i forbindelse med et dansk regentbesøg i Norge.

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/