Aristokrati i Danmark

aristokrati-i-danmarkHvad er der blevet af aristokratiet i Danmark? Samtale med seniorforsker Palle Ove Christiansen.

Den adelsmand Palle Ove Christiansen taler om i udsendelsen er en jysk adelsmand og ikke Peter Anker som billedet viser, men billedet illustrerer udsendelsens retning: Den elegante oplyste aristokrat og ikke den harniskklædte 1600-tals adelsmand i god foderstand.

Peter Anker er sammen med Peter Sukkertop kendt fra en børneremse. Billedet af Peter Anker, som det  gik dårligt økonomisk, findes på Bogstad Stiftelsen i Oslo.

Peter Anker blev optaget i den danske adelstand i 1778. Han var dansk konsul i London og billedet er antagelig malet af Joshua Reynolds og er gengivet i Norgesbilleder  Dansk-norske forbindelser 1700-1905, redigeret af Mette Skougaard, Gads Forlag 2004.