Monrad

10662219_589756491146456_4415795671268402803_o
Historikeren Hans Vammen fortæller om politikeren Ditlev Gothardt Monrad ( 1811-87 ) Billedet, der stammer fra Danmarks Radios tv-serie om 1864 viser Hans Vammen som statist i skjorteærmer og med urkæde. Hans Vammen er i fiktionens verden baron og nabo til den hjemvendte herre til højre i billedet. Den hjemvendte kriger spilles af  Pilou Asbæk.

Hans Vammens bog Den tomme Stat er udkommet på Museum Tusculanums Forlag
http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=203316

IMG_2208

dss_monrad

 

 

 

 

 

 

På Constantin Hansens maleri af den grundlovgivende forsamling, som her er gengivet fra omslaget fra Hans Vammens bog med tom stol, ses D G Monrad med den høje hat i hånden ved stolebenet til venstre i billedet. Constantin Hansen tegnede også den yngre Monrad og endelig viser fotoet Monrad som ældre:Undervisningsministeriets samling.

Link til Monradselskabet: http://www.monradselskabet.dk/

min_monrad_275_363

Spillet om Danmark og Norge 2

 

IMG_2170
Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på Frederiksborg slot.

 

 

 

Prins Christian Frederik ( Christian VIII), 1786-1848. Konge af Norge 1814, konge af Danmark 1839-1848. Maleri af F.C.Gröger,1813-14. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=520

 

IMG_2157
Østrigeren Carl Rahls billede af Christian den 8. var det sidste billede, der blev malet af kongen kort før hans død i januar 1848. Om maleren se: https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=2704&wsektion=alle

Maleriet er affotograferet af tilrettelæggeren og bør ses på udstillingen.

 

 

 

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/

Lars Roar Langslet er forfatter til “Christian Frederik” bind 1 og 2, Oslo 1998. Bogen er udgivet på dansk med titlen “Den glemte konge”,København 2000.

Anders Monrad Møller har forestået udgivelsen af Christian den 8.s dagbøger og en del breve. Se http://www.danskeselskab.dk/text/nyepub.htm. Til udgivelse i 2014 er  desuden planlagt brevvekslingen mellem Frederik den 6. og Christian Frederik mens denne var statholder i Norge.

 

 

 

 

Spillet om Danmark og Norge 1

IMG_2171Det dansk-norske rige blev opløst af stormagterne ved freden i Kiel i 1814. Kongen af Danmark-Norge måtte afstå det norske fastland til kongen af Sverige, men nordmændene ville det anderledes.

Museumsinspektør Thomas Lyngby viser rundt på den fælles dansk-norske udstilling på  Frederiksborg slot.

IMG_2187

Christian den 6. skyede ingen anstrengelser da han i 1733 rejste gennem Norge. Landet blev fremstillet som et vildt og farligt  land i et rigt illustreret manuskript til en bog om kongens rejse.Bogen måtte dog vente i over 250 år før den i 1992 blev udgivet af Poul Kristensens Forlag i forbindelse med et dansk regentbesøg i Norge.

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

Fra Christian den 6.s norske rejse 1733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksborg Slot: http://www.dnm.dk/dk/1814.htm

Norsk Folkemuseum: http://www.norskfolkemuseum.no/

Eidsvollbygningen: http://www.eidsvoll1814.no/

VERDENSREVOLUTIONENS GENERALSTAB

VERDENSREVOLUTION_generalstab_forsideNiels Erik Rosenfeldt fortæller om Komintern, det hemmelige kommunistiske verdensparti, om udrensninger i Stalins Sovjetunion. Niels Erik Rosenfeldt har haft adgang til arkiver i Moskva og hans bog “Verdensrevolutionens generalstab” er blandt de nominerede som “Årets historiske bog 2011″.
Kontorbygningen”Vesterport”, der vises på et nutidigt billede  i afspilleren herunder, var i 30erne en konspirativ adresse for folk fra Komintern, der under dække af et fiktivt firma “A Selvo & Co.” opererede i Danmark efter Hitlers magtovertagelse.

 

Skilsmissen 1814

skilsmissen1814

Christian Magnus Falsen læser grundlovsudkastet i maj 1814.

Historikeren Rasmus Glenthøj fortæller om en af de største omvæltninger i dansk og norsk historie, opløsningen af det fælles rige i 1814. I Norge forberedes 200 året for grundloven i 2014, men i Danmark tager man også del i forberedelserne fordi opløsningen af det dansk-norske tvillingerige er en af de afgørende begivenheder i landets historie. 1814 kastede en lang skygge ind i dansk historie, men også et stort lys bredte sig fra den norske udvikling.

Historiemaleriet er måske Norges mest kendte. Det findes i Stortingsalen og er malet af Oscar Wergeland i 1880erne, hvor Norge stod midt en politisk strid, som endte med parlamentarismens sejr i 1884 til stor inspiration i Danmark.

www.eidsvoll1814.no

Rasmus Glenthøjs bog er udkommet på Syddansk Universitetsforlag.

StortingsarkivetDer var fremlagt mange forslag til flag før det rød,hvide og blå korsflag blev vedtaget af Stortinget i 1821.Billedet findes i Rasmus Glenthøjs bog og stammer fra Stortingsarkivet.

Sangen til sidst i udsendelsen: “For Norge kæmpers fødeland” er skrevet af den senere biskop i Bergen, Johan Nordahl Brun. Sangen var en patriotisk skålvise. Nordahl Brun er i Danmark  kendt for salmen “Jesus lever, graven brast”

Barndom og arkitektur

barndom-og-arkitekturRum til danske børn igennem 300 år.

Ning de Coninck-Smith har i samarbejde med fotografen Jens Bygholm lavet bogen som er
Valgt til årets historiske bog 2011

Ning de Coninck-Smith har tilegnet Jens Bygholm bogen. Jens Bygholm tog mange af bogens billeder, men døde før bogen blev færdig. Opslaget viser William Scharffs udsmykning fra 1941 på Vintersbølle Børnesanatorium.

Ning de Coninck-Smith er historiker, professor ved DPU,Aarhus Universitet. Hun har i mange år beskæftiget sig med byggeri til børn.

Ning de Coninck-Smith er i gang med og leder af et større forskningsprojekt om dansk skolehistorie. Projektet omfatter flere forskere.

Barndom og arkitektur er udkommet på forlaget Klim

 

Bag brødet

Om dansk brød og bagning gennem 6000 år.

Bi Skaarups bog er nomineret til årets historiske bog 2011.

 

bagbrødet

Bi Skaarups bog “Bag Brødet – dansk brød og bagning gennem 6000 år” har foruden den historiske tekst også opskrifter. Her er en opskrift fra Oplysningstiden på smørkringler:

Fortrængt grusomhed

fortraengt-grusomhedDennis Larsen har skrevet om danske i SS-tjeneste 1941-45.  Nogle danskere blev uddannet og trænet i vold direkte ved kz-lejre som Sachsenhausen, Dachau og Neuengamme, andre blev overført til vagttjeneste i kz-lejre efter at have været sårede ved fronten. Og der var ikke kun tale om enkelttilfælde. Flere hundrede danskere endte som SS-vagter i kz- og lignende tvangslejre. Nogle af dem begik beviseligt forbrydelser, der i grusomhed ikke stod tilbage for de værste, der blev begået under krigen. Det er disse glemte gerningsmænd, denne samtale handler om.

Samtalen bygger på Dennis Larsens bog, der er udkommet på forlaget Gyldendal i 2010.

 

 

Bogomslag

Bogomslag

Dansk Velfærdshistorie

dansk-velfaerdshistorieNiels Finn Christiansen fortæller om udviklingen af det danske velfærdssamfund.Fortællingen tager sin begyndelse omkring reformationens sociale tilbageskridt og slutter omkring 1930.

Niels Finn Christiansen er sammen med Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen i redaktionen af Dansk Velfærdshistorie, der udgives på Syddansk Universitetsforlag. Værket er planlagt til 6 bind. De 2 er udkommet.

Niels Finn Christiansen er forfatter til bl.a. bind 12 af Politikens og Gyldendals Danmarks Historie, om tiden 1900-1925 “Klassesamfundet organiseres” og han blev i 1996 dr.phil på en afhandling om Hartvig Frisch.

NB: Vignetbilledet til denne udsendelse er ” Til bords”, scene fra fattighuset i Fåborg malet af Jens Birkholm i 1904. Billedet findes på Fyns Kunstmuseum og er her gengivet fra Dansk Velfærdshistorie bind 1 .

Dansk Velfærdshistorie 2“Når Nøden er størst, er – Kongens Foged nærmest”

Illustration fra Dansk Velfærdshistorie bind 2 “Mellem skøn og ret” Tegningen er fra tidsskriftet Ravnen og teksten lyder:

Arbejderen: —-i tolv Uger har jeg været arbejdsløs, Hr. Pastor.

Præsten: Javist, javist, min gode Mand,– det er haardt, — det indrømmer jeg, men tab ikke Modet, –hold ud!- og husk paa, at naar Nøden er størst, saa er Hjælpen ogsaa nærmest.

Arbejderen: De ta’r fejl, Hr.Pastor, – der er dog det der er endnu nærmere.

Torben Brostrøm og bøgerne

brostroemTorben Brostrøm fortæller om sine bøger, der lever deres eget liv på reolerne og i stabler, der vokser af sig selv med ejeren som tilskuer.

Torben Brostrøm, f. 4.6.1927, dansk litteraturkritiker. Cand.mag. 1953, gymnasielærer i København, professor i dansk litteratur ved Danmarks Lærerhøjskole 1979-92, æresdoktor ved Lunds Universitet 1986. Sin epokegørende indsats har Torben Brostrøm gjort som fortaler for og kritiker af den lyriske modernisme i dansk litteratur — som dagbladskritiker, i Information siden 1956, som tidsskriftredaktør og som udgiver. Medlem af Det Danske Akademi fra 1973. (Kilde: denstoredanske.dk)

 

Rad og række, sidste bind af Torben Brostrøms erindringer udkom  i 2006, opskåret . Samtlige billeder blev dermed tilgængelige for smuglæsere hos boghandlere .

Rad og række, sidste bind af Torben Brostrøms erindringer udkom i 2006, opskåret. Samtlige billeder blev dermed tilgængelige for smuglæsere hos boghandlere .

Lod og del, 1998 Udkom hæftet.

Tegn og træf, 1998 Udkom hæftet.

Lod og del, 1997. Udkom hæftet.

Lod og del, 1997. Udkom hæftet.